SDI makes 'good start' to new financial yearSDI makes ‘good start’ to new financial year